Chúng tôi, Công ty Vệ Sinh Hoàn Mỹ Đà Nẵng – HOANMYHYG, địa chỉ tại K98 Mẹ Nhu, Thanh Khê, Đà Nẵng, coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác. Chính sách Bảo Mật này giải thích cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, và bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

2. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

  • Thông tin cá nhân: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.
  • Thông tin về việc sử dụng dịch vụ: thông tin về các dịch vụ bạn yêu cầu hoặc quan tâm.
  • Thông tin từ nguồn công cộng và thứ ba.

3. Cách Thức Sử Dụng Thông Tin

Thông tin thu thập được sử dụng để:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ.
  • Liên lạc với bạn về các dịch vụ hoặc ưu đãi.
  • Nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp sau:

  • Có sự đồng ý từ bạn.
  • Để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc quy định của pháp luật.
  • Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của công ty, khách hàng hoặc công chúng.

5. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập không được phép, thay đổi, tiết lộ, hoặc phá hủy.

6. Quyền Truy Cập và Sửa Đổi Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền truy cập và yêu cầu cập nhật hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình.

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính Sách Bảo Mật này và sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc trên trang web của chúng tôi.

8. Liên Hệ

Mọi thắc mắc về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ qua email: kd.danahoanmy@gmail.com hoặc số điện thoại: 0932.969.910.